Thema: Ondernemerschap

Miljoenennota 2020, wat moet je weten?

De Miljoenennota voor kleine ondernemers en zzp-ers

Lang niet alles wat in de Miljoenennota of in de vele bijlagen staat is interessant voor ondernemers. Maar wat wel?
We hebben de top-5  relevante nieuwe regelingen op een rij gezet:

1. Zelfstandigenaftrek omlaag

Zelfstandigenaftrek betekent dat een kleine ondernemer of zzp-er minder belasting hoeft te betalen. Het was al bekend dat de zelfstandigenaftrek omlaag zou gaat. Dit zou in fases gaan plaatsvinden. Nog dit jaar kan een zelfstandige maximaal € 7.280 euro van je jaarwinst aftrekken. Je hoeft dan geen belasting te betalen over dit bedrag. Dit is de zgn. zelfstandigen- aftrek en dit wordt de komende 10 jaar verlaagd. In 2020 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd met € 280 en de jaren erna met € 250 per jaar. Uiteindelijk blijft er over 10 jaar nog € 5.000 over zelfstandigenaftrek over.

2. De Vennootschapsbelasting daalt minder hard

De vennootschapsbelasting gaat omlaag. Ook dat was al bekend. Voor de kleine zelfstandigen  met een lagere jaarlijkse winst dan € 200.000 , daalt de vennootschapsbelasting komend jaar al, van 19% naar 16,5%. Het jaar erop daalt deze eerste schijf nog verder, naar 15%.

3. Nieuwe Kleine Ondernemers Regeling (KOR ) vanaf 2020

Vanaf 1 januari 2020 gaat de nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR) in. Je kunt dan kiezen voor een vrijstelling voor de btw, als u voldoet aan de volgende 3 voorwaarden:

  • U bent btw-ondernemer.
  • U bent als ondernemer in Nederland gevestigd. Of u hebt hier een vaste inrichting.
  • Uw omzet is niet hoger dan € 20.000 per kalenderjaar.

Met dit formulier meldt je dat je gebruik wilt maken van die vrijstelling. Je krijgt binnen 6 weken bericht nadat je het formulier hebt ingezonden.
bron:belastingdienst.nl

4. Nieuw btw-nummer in 2020 voor eenmanszaken

Zo’n 1,3 miljoen eenmanszaken in Nederland krijgen voor 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer van de Belastingdienst. Dit nieuwe nummer heeft geen koppeling meer met jouw BSN-nummer (burgerservicenummer).De afgelopen jaren is onder andere door privacybescherming en identiteitsfraude weerstand gerezen tegen het gebruik van het BSN in het btw-nummer van eenmanszaken. De Autoriteit Persoonsgegevens gaf eerder dit jaar aan dat het opnemen van het BSN in het btw-nummer privacygevoelig, onwenselijk en onrechtmatig is. Zij oordeelde dat er een ander systeem moet komen.

Bron: KvK.nl

5. Verruiming Kerstpaketten regeling

Vanaf 2020 jaar kun je jouw team / medewerkers trakteren met de kerst. Denk aan een bedrijfsuitje, een kerstpakket, sportabonnement, enz. Dit kan (gedeeltelijk) belastingvrij dankzij de verruimde werkkostenregeling. De maatregel is onderdeel van de 100 miljoen euro lastenverlichting voor het mkb die het kabinet vorig jaar aankondigde. Je mag dan vergoedingen tot een bepaald bedrag onbelast schenken.Nu geldt als regel:

  • 1,2% van de loonsom is onbelast.
  • Dit wordt de vrije ruimte genoemd.
  • Geef je meer cadeautjes, dan betaal je als werkgever 80% over het bedrag dat boven de 1,2% komt.

Vanaf 2020 geldt: tot de eerste € 400.000 van de gehele loonsom van alle werknemers geldt het belastingvrije tarief van 1,7%. Je mag dus € 6.800 onbelast schenken. Voor het bedrag daarboven geldt een vrije voet van 1,2%. Dit is met name gunstig voor mkb’ers dus.

Tot slot:

Er zijn meer zaken die (zijdelings) met ondernemers te maken hebben. Bovenstaande opsomming is niet compleet. Hier leest u de complete inhoud van de Miljoenennota en de bijbehorende stukken.

bron: Rijksoverheid.nl
Terug naar het overzicht ondernemerschap