Thema: Recht en wet in de uitvaart, Ondernemerschap

Disclaimer of proclaimer? Of allebei?

Veel Nederlandse websites hebben geen eigen voorwaarden of een disclaimer op hun website staan.

Heb jij een disclaimer of proclaimer op jouw website? Of allebei? Veel Nederlandse websites hebben geen eigen voorwaarden of een disclaimer op hun website staan. Dat is niet handig, want zonder eigen voorwaarden en een disclaimer heb je juridisch geen recht. Zoals men zegt: geen poot om op te staan. Heb jij al een disclaimer en een proclaimer op jouw website staan?

Wel of geen disclaimer op je site?

Nog steeds is er veel onduidelijkheid. Zijn disclaimers verplicht? Wat moet er in staan? Waarom een disclaimer?

Wat is een disclaimer eigenlijk?

Het woord disclaimer komt voort uit de Engelse term “ to disclaim”, Dit betekent vrijwaren, verwerpen of afwijzen. De disclaimer op jouw website vrijwaart je van aansprakelijkheid. De tekst in de disclaimer vertelt waarvan je gevrijwaard wordt.

Wat is de waarde van een disclaimer?

Een disclaimer is een mededeling en geen overeenkomst. Je bent dus wel gewoon aansprakelijk volgens de wet voor de geleverde diensten en producten.

Is een disclaimer verplicht?

Nee, een disclaimer op jouw website is niet verplicht. Maar wel raadzaam. Je informeert websitebezoekers dat er mogelijk foutjes of verouderde informatie op de website kan staan.

Disclaimer of proclaimer. Of allebei?

De discussie over het nut van disclaimers is al een tijdje gaande. Vooral over de juridische waarde van de disclaimers. Echter het geeft wel aan dat er professioneel nagedacht is over de inhoud van de site. Wil je niet te negatief overkomen door een disclaimer, denk dan ook eens aan een proclaimer.

Wat is een proclaimer?

Dit is het omgekeerde van een disclaimer. Je wijst aansprakelijkheid niet af, maar je neemt juist de verantwoordelijkheid door het doen van beloftes. Je stelt je kwetsbaar op omdat je iets belooft. Bezoekers van jouw website zijn daar gevoelig voor. Je geeft ze het gevoel dat ze op je kunnen rekenen. Het schept vertrouwen en het wordt gewaardeerd. En als er gebruik van wordt gemaakt, dan heb je ook echt contact met jouw websitebezoeker. Kijk wel uit wat je vermeldt in je proclaimer, want beloftes maken schuld. Zorg dat je kunt doen wat er in de proclaimer staat. Zo maak je waar wat je belooft en krijg je tevreden relaties.

Voorbeeldtekst van een proclaimer

“……… is verantwoordelijk voor de informatie op deze website. We doen ons uiterste best om alle informatie juist en volledig weer te geven. We streven er dan ook naar om wijzigingen zo snel mogelijk door te voeren op onze website. Merk je dat er iets niet klopt? Laat het ons dan alsjeblieft meteen weten. Dan kunnen we het indien nodig corrigeren. Werkt er iets niet goed? Dan is er misschien een technische storing. Waarschuw ons dan even alsjeblieft. Bij voorbaat onze excuses voor het ongemak. Heb je schade opgelopen? Bel ons alsjeblieft als je schade oploopt door verkeerde informatie of een storing op onze website. Dan zoeken we samen een oplossing.”

Voorbeeldtekst disclaimer

“Op deze pagina vindt u de disclaimer van …………. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ……….  is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ………….

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:
Voor de tarieven en prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ………….. te mogen claimen of te veronderstellen.

Actuele informatie

……….streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie, diensten en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Andere websites

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor informatie die op de websites staan waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van  ………..op deze pagina.”

Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl

Terug naar het overzicht Ondernemerschap