Thema: Uitvaartteksten en spreuken

Kennisgevingen op een rouwkaart

De rouwkaart, wat zetten we erop?

Al snel na het overlijden moet je (samen met de familie of andere nabestaanden) nadenken over de rouwkaart. De kennisgeving op de rouwkaart is een persoonlijke tekst. Met de kennisgeving vertel je iets over wat de zender voelt en wil zeggen tegen de ontvanger. Standaard teksten kunnen helpen als inspiratie voor persoonlijke kennisgevingen op de kaart.

Kennisgevingen op de rouwkaart: Verdrietig

 • Verdrietig nemen wij afscheid van mijn/onze …..
 • Met verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van ….. Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze …..
 • Met veel verdriet hebben wij uit ons leven moeten laten gaan mijn/onze …..
 • Verdrietig, maar in alle rust hebben wij afscheid genomen van mijn/onze …..
 • Het maakt ons stil en verdrietig zo plots afscheid te moeten nemen van mijn/onze …..
 • Verdrietig delen wij u mede dat, toch nog onverwacht, door een medische misser is overleden mijn/onze …..
 • Verdrietig berichten wij u dat het leven van onze lieve vader/moeder, schoonvader/schoonmoeder, opa/oma is overgegaan in dierbare herinneringen.
 • Tot ons verdriet, maar dankbaar dat wij hem/haar altijd in ons midden mochten hebben, stellen wij u op de hoogte van het overlijden van mijn/onze .….
 • Diep verdrietig, maar in het besef dat hij/zij het einde als een bevrijding beschouwde, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze .….
 • Overmand door verdriet en in het diepst geraakt zijn wij door het (plotselinge) overlijden van mijn/onze ..…
 • Verdrietig delen wij u mede dat het leven van mijn/onze ….. is overgegaan in dierbare herinneringen.

Kennisgevingen op de rouwkaart: Intens verdrietig

 • Intens verdrietig nemen wij afscheid van mijn/onze …..
 • Intens verdrietig geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze …..
 • Met intens verdriet geven wij u kennis van het heengaan van mijn/onze …..
 • Wij voelen ons intens verdrietig door het overlijden van mijn/onze …..
 • In stil verdriet nemen wij afscheid van mijn/onze …..
 • Tot ons verdriet hebben wij voorgoed afscheid moeten nemen van mijn/onze …..

Kennisgevingen op de rouwkaart: nog meer verdrietig

 • Heel verdrietig moeten wij afscheid nemen van mijn/onze …..
 • Het doet ons verdriet u in kennis te moeten stellen van het overlijden van mijn/onze …..
 • Verdrietig, maar trots om wie hij/zij was, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze …..
 • Verdrietig, maar met veel mooie herinneringen hebben wij afscheid genomen van mijn/onze …..
 • Verdrietig, maar met mooie herinneringen aan een heel gelukkig leven, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze …..
 • Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet nu wij afscheid moeten nemen van mijn/onze …..

Verdriet

 • In stil en diep verdriet en in dankbaarheid namen wij afscheid van mijn/onze …..
 • Met grote bewondering en dankbaarheid voor wie hij/zij voor ons was, nemen wij met veel verdriet afscheid van mijn/onze .….
 • Met groot verdriet, maar ook met diepe bewondering voor de wijze waarop hij/zijn zijn/haar strijd heeft gestreden, geven wij u kennis van het heengaan van mijn/onze …..
 • Intens verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben wij geheel onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze …..
 • Heel verdrietig en vol ongeloof zijn wij, nadat zo plotseling maar heel rustig is ingeslapen mijn/onze …..
 • Verdrietig, maar ook vervuld van trots en mooie herinneringen, laten wij u weten dat van ons is heen gegaan mijn vader, broer en goede vriend
 • Stil van verdriet en vol bewondering voor de wijze waarop hij met zijn ziekte is omgegaan en afscheid heeft genomen van alles wat hem dierbaar was,
 geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve, zorgzame man, onze vader en trotse opa
 • Met groot verdriet, maar ook vervuld van ontelbare herinneringen, delen wij u mee 
dat na een mooi leven van ons afscheid heeft genomen mijn man, onze vader en opa
 • Verdrietig, maar ook vervuld van mooie herinneringen hebben wij afscheid genomen van onze lieve vader, opa en overgrootvader
 • Verdrietig om het afscheid, maar dankbaar voor de liefde die hij ons al die jaren heeft gegeven, laten wij u weten dat is overleden mijn lieve man, onze lieve vader, schoonvader en opa

Kennisgevingen op de rouwkaart: Bedroefd 1

 • Bedroefd, maar dankbaar terugkijkend naar alles wat hij/zij voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze …..
 • Bedroefd, maar ook wetend dat het zo goed is, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze .….
 • Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem zolang mochten behouden, geven wij u kennis dat in alle rust van ons is heengegaan/is overleden mijn/onze …..
 • Bedroefd, maar dankbaar dat hem/haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het heengaan/overlijden van mijn/onze …..
 • Bedroefd, maar dankbaar voor zijn goede zorgen nemen wij in liefde afscheid van mijn/onze …..
 • Bedroefd, maar dankbaar voor alle liefde, zorg en toewijding die wij van hem/haar mochten ontvangen, geven wij u kennis dat, toch nog onverwacht van ons is heengegaan mijn/onze …..

Kennisgevingen op de rouwkaart: Bedroefd 2

 • Met droefheid delen wij u mede dat, met een glimlach om haar lippen tevreden terugkijkend, van ons is heengegaan mijn/onze …..
 • Heel bedroefd omdat wij haar/hem nu moeten missen, maar dankbaar omdat hij/zij in haar slaap en zonder lijden is heengegaan, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze …..
 • Intens bedroefd, maar zeer dankbaar voor de bijzondere plaats die zij in ons leven heeft ingenomen, delen wij u mede dat (plotseling) is overleden mijn/onze …..
 • Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor alles wat hij/zij voor ons heeft betekend, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze …..
 • Diep bedroefd, maar intens dankbaar voor wie hij was en wat hij voor ons en vele anderen heeft betekend, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze .….
 • Diep bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede en de liefde die wij van hem/haar mochten ontvangen, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze …..
 • Diep bedroefd en vervuld van dankbare herinneringen geven wij kennis van het overlijden van mijn/onze …..

Kennisgevingen op de rouwkaart: Bedroefd 3

 • Diep bedroefd maar tevens vervuld van mooie herinneringen, geven wij u kennis van het (onverwachte) overlijden van mijn/onze …..
 • Diep bedroefd, maar in alle rust hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze
 • Zeer bedroefd zijn wij door het veel te vroege overlijden van mijn/onze …..
 • Diep teneergeslagen zijn wij door het (onverwachte) heengaan van mijn/onze …..
 • Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn/haar leven, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze …..

Kennisgevingen op de rouwkaart: Na een periode van verzorging

 • Na een (langdurige) liefdevolle verzorging in Huize/Verzorgingshuis/Verpleegtehuis ….. is heel rustig van ons heengegaan/is overleden mijn/onze …..
 • Dankbaar voor de liefdevolle verzorging die hij/zij heeft ondervonden in
 • Zorgcentrum/Verpleeghuis ….. delen wij u mede dat (zacht en kalm) is overleden mijn/onze ……

Kennisgevingen op de rouwkaart: Na kortstondig ziekzijn

 • Na een kortstondig ziekbed is overleden mijn/onze .….
 • Na een kortstondig ziekbed is rustig weggegleden mijn/onze …..
 • Na een kortstondig maar hevig ziekbed overleden mijn/onze ..…
 • Na een korte periode van ziek zijn, is overleden mijn/onze …..
 • Na een goed leven en een korte strijd hebben wij afscheid genomen van …..
 • Na een fel verzet in een ongelijke strijd is van ons heengegaan mijn/onze …..
 • Na een korte periode waarin wij hoopten op herstel, is tot ons grote verdriet overleden mijn/onze …..

Kennisgevingen op de rouwkaart: Na strijd tegen ziekte

 • Na een periode van hoop en vrees moeten wij afscheid nemen van mijn/onze .….
 • Na jaren van strijd is een einde gekomen aan het leven van mijn/onze …..
 • Na een ongelijke, veel te lange strijd tegen een sluipende ziekte is van ons heengegaan mijn/onze …..
 • Na een jaar van strijd tegen een slopende ziekte en vele dapper ondergane behandelingen, is van ons heengegaan mijn/onze …..
 • Na een moedige maar oneerlijke strijd is van ons heengegaan mijn/onze ……
 • Na een moedige, oneerlijke en niet te winnen strijd is overleden mijn/onze ……
 • Na een moedig en geduldig gedragen lijden is van ons heengegaan mijn/onze …..
 • Na een lange dappere strijd is op veel te jonge leeftijd overleden mijn/onze …..
 • Na een lange dappere, maar vergeefse strijd is van ons heengegaan mijn/onze …..
 • Na een periode van afnemende gezondheid is rustig ingeslapen mijn/onze …..
 • Na een rijk gevuld lang leven is, na veel pijn de laatste jaren, rustig ingeslapen mijn/onze …..
 • Na een dappere strijd, zo moedig ondergaan, is toch nog onverwacht van ons heen gegaan mijn/onze …..

Kennisgevingen op de rouwkaart: Na ziekte

 • Na een leven geleefd te hebben op jouw eigen wijze, heb je na een strijd van ….. jaar afscheid genomen.
 • Na een kortstondig ziekbed en na het H. Sacrament der Zieken te hebben ontvangen is overleden mijn/onze …..
 • Na een ziekbed van enige weken, (maanden, jaren), doch krachtig van geest is, voorzien van de Heilige Sacramenten
 • overleden mijn/onze …..
 • Na een geduldig gedragen lijden en nadat hij/zij afscheid van ons had genomen, overleed in alle rust mijn/onze …..
 • Na een werkzaam en liefdevol leven is heden, na een lange tijd van hoop en vrees, toch nog onverwacht van ons
 • heengegaan/overleden mijn/onze …..
 • Na een langdurig ziekbed en op bijzondere wijze hiermee omgegaan, hebben wij op een rustige wijze afscheid genomen van mijn/onze …..
 • Na bijna  …… weken van hoop en onzekerheid hebben wij toch nog onverwacht afscheid moeten nemen van mijn/onze …..
 • Na een langdurig en moedig gedragen lijden is toch nog onverwacht, zacht en kalm, van ons heengegaan/is overleden mijn/onze …..
 • Na een gelukkig leven, waaronder ..  gelukkige huwelijksjaren, is door een kortstondige, meedogenloze ziekte een einde gekomen aan het leven van mijn/onze …..
 • Aan een veel te kort leven op aarde is, na een kortstondig ziekbed, een einde gekomen.
 • Aan het einde van een lang en goed leven, is na een waardig gedragen ziekte, overleden mijn/onze ……
 • Woorden schieten tekort voor het verlies van mijn/onze …..

Kennisgevingen op de rouwkaart: Ondanks

 • Ondanks zijn/haar positieve instelling heeft hij/zij de oneerlijke strijd toch moeten opgeven.
 • Ondanks zijn/haar enorme wilskracht heeft hij/zij moeten capituleren voor een niet te beïnvloeden progressieve ziekte.
 • Ondanks zijn/haar positieve instelling en enorme vechtlust heeft hij/zij deze strijd niet kunnen winnen. Met veel verdriet geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze …..

Kennisgevingen op de rouwkaart: Na ziekte, diverse teksten 1

 • Dankzij zijn/haar doorzettingsvermogen en flair knokte hij/zij zich altijd overal doorheen.
 • Helaas heeft hij/zij de laatste strijd moeten opgeven.
 • Zijn/haar tomeloze energie kon het niet winnen van de verraderlijke ziekte die haar/zijn lichaam van binnen uit ondermijnde.
op ..-..-20xx. overleed mijn/onze …..
 • Even waardig en dapper als hij/zij zijn/haar ziekte heeft gedragen stierf mijn/onze …..
 • Jarenlang vocht hij/zij tegen zijn/haar ziekte. Steeds weer kwam hij/zij een crisis te boven.
 • Deze keer niet. Wij verloren mijn/onze …..
 • Tot het laatst vervuld van hoop, maar door zijn lichaam in de steek gelaten, is vredig van ons heengegaan mijn/onze …..
 • Tot ons grote verdriet is, na een zware strijd tegen een ongeneeslijke ziekte, overleden mijn/onze .….
 • Tot de laatste minuut heeft hij/zij geknokt tegen het ziek zijn. Wij zijn intens verdrietig dat is overleden mijn/onze …..
 • Tot onze grote verdriet is, na een ziekte van enkele weken/maanden, een einde gekomen aan het leven van mijn/onze …..
 • Bewogen en met gemengde gevoelens van verdriet en opluchting dat een verder lijden hem/haar bespaard is gebleven, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze …..
 • Omringd door zijn dierbaren is na een moedige strijd, vredig heengegaan mijn/onze .….

Kennisgevingen op de rouwkaart: Na ziekte, diverse teksten 2

 • Op 00-00-2… is tot ons verdriet na een kortstondige maar ernstige ziekte rustig overleden mijn/onze …..
 • Aan het einde van zijn/haar …ste levensjaar is, na een zeer actief leven dat gevolgd werd door een lange periode van ziekte, toch nog onverwacht overleden mijn/onze …..
 • Met al zijn/haar strijdlust en wilskracht heeft hij/zij de strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die wij met hem/haar mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn/onze …..
 • Na een jarenlange zeer moedig gestreden strijd en een dappere poging om te proberen toch nog enkele jaren extra van het leven te moge genieten, hebben wij helaas veel te vroeg afscheid moeten nemen van mijn/onze …..
 • Constant vechtend voor het leven is na een moeizame strijd op 00-00-0000 een einde gekomen aan het leven van mijn/onze ……
 • Bewogen en met gemengde gevoelens van verdriet en opluchting dat verder lijden hem/haar bespaard is gebleven, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze …..
 • Vol bewondering voor de wijze waarop hij/zij het onvermijdelijke aanvaardde en daarmee het afscheid voor ons minder moeilijk maakte, geven wij u kennis van het overlijden mijn/onze …..
 • Met grote bewondering en respect voor de kracht en waardigheid waarmee hij/zij met zijn/haar ziekte omging, hebben wij afscheid genomen van mijn/onze …..
 • Verdrietig maar dankbaar dat hem/haar verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede dat is overleden/van ons is heengegaan mijn/onze …..
 • Verdrietig, maar dankbaar dat een verder lijden hem bespaard is gebleven, stellen wij u in kennis van het overlijden van mijn/onze …..
 • Verdrietig, maar ook met diep respect voor de wijze waarop hij/zij zijn/haar ziekte wist te dragen, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze …..

Kennisgevingen op de rouwkaart: Na ziekte, diverse teksten 3

 • Bewonderenswaardig was zijn/haar levenskracht. Sterk was hij/zij in de strijd tegen de ziekte. In alle rust is van ons heengegaan mijn/onze …..
 • Met het respect dat hij/zij heeft afgedwongen door het gevecht dat hij/zij de afgelopen jaren heeft gevoerd, delen wij u mede dat is overleden mijn/onze …..
 • Met veel verdriet, maar vol bewondering en respect voor zijn/haar vechtlust en doorzettingsvermogen, delen wij u mede dat, na een intens en veel bewogen leven met aan het einde veel pijn en strijd, is overleden mijn/onze …..
 • Met een hart vol verdriet, maar dankbaar voor alle liefde die wij van hem/haar mochten ontvangen geven wij u kennis van het plotselinge  heengaan van mijn/onze …..
 • Stil van verdriet en vol bewondering voor de kracht waarmee zij haar ziekte bevocht, is rustig en in onze aanwezigheid onverwacht overleden onze …..
 • Hoewel wij wisten dat hij/zij ziek was, kwam zijn/haar overlijden toch nog onverwacht en veel te vroeg. Wij zijn dan ook geschokt en verdrietig door het overlijden van mijn/onze …..
 • Nadat er aanvankelijk nog hoop was bleek zijn/haar strijdlust en moed niet opgewassen tegen de slopende ziekte die hem heeft getroffen. Met veel verdriet geven wij u kennis van het heengaan/overlijden van mijn/onze …..
 • Met groot verdriet, maar ook met diepe bewondering voor de wijze waarop hij/zij zijn/haar strijd heeft gestreden, geven wij u kennis dat zacht en kalm van ons is heengegaan mijn/onze …..
 • Intens verdrietig en vol bewondering voor de wijze waarop hij/zij met zijn/haar ziekte is omgegaan, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze …..
 • Intens verdrietig, maar met een diep respect voor de geweldige strijd die hij/zij heeft geleverd om bij ons te kunnen blijven, delen wij u mede dat in zijn/haar vertrouwde omgeving is ingeslapen/overleden mijn/onze .….
 • Tot ons groot verdriet is na een fatale ziekte rustig ingeslapen/overleden mijn/onze …..

Kennisgevingen op de rouwkaart: Na ziekte, diverse teksten 4

 • In de kracht van zijn/haar leven ging totaal onverwacht van ons heen mijn/onze …..
 • Dankbaar dat zij niet langer heeft moeten lijden, maar intens verdrietig om het verlies geven wij u kennis van het heengaan van mijn/onze …..
 • Bedroefd, maar dankbaar dat hem/haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij u kennis van het heengaan/overlijden van mijn/onze …..
 • Bedroefd, maar dankbaar dat hij/zij uit haar lijden is verlost, geven wij u kennis van het overlijden van mijn/onze …..
 • Bedroefd maar dankbaar dat wij zo lang zijn/haar liefde, zorgzaamheid en wijsheid mochten ervaren, delen wij u mede dat, gesterkt door het H. Sacrament der zieken, omringd door zijn/haar kinderen is overleden mijn/onze …..
 • Bedroefd omdat wij hem/haar moeten missen, maar dankbaar voor zijn/haar rijke leven dat wij met hem/haar mochten delen, is na een blijmoedig gedragen lijden van ons heengegaan mijn/onze …..
 • Bedroefd, maar opgelucht dat verder lijden hem bespaard is gebleven, is plotseling/onverwacht overleden mijn/onze …..
 • Bedroefd en toch dankbaar dat aan zijn lijden nu een einde is gekomen, delen wij u mede dat na een langdurig ziekbed, dat hij/zij op bewonderenswaardige wijze heeft gedragen, van ons is heengegaan mijn/onze …..
 • Bedroefd, maar met grote bewondering voor zijn optimisme tijdens zijn leven en in het bijzonder tijdens zijn ziekte, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn/onze …..
 • Tot onze droefenis is na een kortstondig en moedig gedragen lijden van ons heengegaan mijn/onze .….
 • Met grote droefheid geven wij u kennis dat, na een kortstondige ziekbed is overleden mijn/onze …..
 • Machteloos en met veel verdriet moesten wij toezien dat, na een oneerlijke strijd die hij/zij op positieve en dappere manier heeft gestreden, te vroeg van ons is heengegaan mijn/onze …..
 • Strijdbaar tot het laatst is in alle rust, omringd door zijn/haar kinderen, heengegaan onze …..

Kennisgevingen op de rouwkaart: Na ziekte, religieus

 • Heden behaagde het de Here, tot onze diepe droefheid, na een langdurige (kortstondige) ziekte, toch nog onverwacht, uit ons midden weg te nemen mijn/onze …..
 • Met grote droefheid geven wij u kennis dat, na een geduldig gedragen lijden, de Here tot Zich heeft genomen mijn/onze …..

Bron: diverse websites en tekstenboeken van verschillende uitvaartondernemers (met toestemming).
Terug naar uitvaartteksten en spreuken