Thema: Recht en wet in de uitvaart

Overlijden in het buitenland

Overlijden in het buitenland. Wat moet je doen, wat zegt de wet?

Het staat beschreven in de Wet op de Lijkbezorging. Anne-Marie, een van onze uitvaartkrachten, heeft dit voor ons kort en bondig verwoord.

De melding

En dan gaat de telefoon, mevrouw belt vanuit het buitenland met de mededeling dat
haar man tijdens de vakantie is te komen overlijden. Ze vraagt hoe gaan we dit nu regelen en hoe krijg ik hem terug naar Nederland.

ANWB en verzekeringsmaatschappij

In de situatie dat iemand in het buitenland is overleden zal de ANWB alarmcentrale vaak het contact zijn voor naasten. De ANWB zal hun plaatselijke hulpdienst inzetten voor wat daar nodig is. Ook zal zij de verzekeringsmaatschappij op de hoogte moeten brengen en deze zal de repatriëring in gang zetten. In de meeste gevallen zullen naasten hierna contact opnemen met de uitvaartonderneming, omdat de organisatie die de repatriëring verzorgt wil weten waar de overledene naartoe gebracht moet worden.

Akte van overlijden

Ook in geval van overlijden in het buitenland zal de gemeente van overlijden de akte van overlijden opstellen. Deze akte is daarom ook in die taal opgesteld. In de meeste gevallen ontvangen naasten hier meerdere originelen van. Deze ‘buitenlandse’ akte is de akte die naasten kunnen kopiëren en als bewijs van overlijden kunnen overleggen bij opzegging van verzekering of bij erfrecht-kwesties. Ook wordt de woongemeente op de hoogte
gesteld zodat iemand wel uit de GBA geschreven kan worden.

Verlof

De gemeente van overlijden geeft in dit geval GEEN verlof tot begraven of cremeren af (behalve als het de Benelux betreft) maar wel een ander belangrijk document, namelijk het LAISSEZ-PASSER (lijkenpas). Dit is het ‘paspoort’ voor de overledene om legaal over de grens te komen bij vervoer. Deze ‘lijkenpas’ levert de uitvaartondernemer in bij de gemeente waar de crematie of begrafenis zal plaatsvinden, waar hij/zij vervolgens het Nederlands verlof tot begraven of cremeren ontvangt. (Neem tijdig contact op met deze gemeente zodat zij weten dat deze situatie zich voor gaat doen zodat zij het kunnen voorbereiden).

Overbrengen

De overledene wordt veelal in een (luchtdichte) zinken kist naar Nederland overgebracht, al dan gebalsemd (het land bepaalt of het lichaam wel of niet gebalsemd wordt). In Nederland aangekomen, moet de overledene ALTIJD uit de zinken kist gehaald worden, aangezien er in Nederland geen metalen in de kist mogen zitten. Laat dit altijd door het vervoersbedrijf doen waar u mee werkt, voor mij is dit Rouw Service Nederland. Zorg ervoor dat de documenten met de overledene meekomen. Nederland heeft afspraken gemaakt ten aanzien van vervoer van overledenen in de Overeenkomst van Straatsburg. Als er bij het lichaam een verklaring van overlijden is, afgegeven door een autoriteit met daarop de juiste persoonsgegevens, mag de overbrenging plaatsvinden.

Hartelijke groet,

Anne-Marie

Bron: Rijksoverheid.nl