Thema: Recht en wet in de uitvaart

Vernieuwing Wet op de Lijkbezorging

Is Wet op de Lijkbezorging is aan vernieuwing toe?

De Wet op de lijkbezorging (Wlb), voorheen De Begrafeniswet, stamt uit 1869. In 1991 is deze voor het laatst grondig gewijzigd. Sindsdien zijn er nog een paar kleine wijzigingen doorgevoerd, waarvan de laatste in 2010. De Wet op de Lijkbezorging geldt nog steeds onveranderd.

De huidige wet is verouderd

De uitvaartbranche is continu in ontwikkeling, vooral de laatste jaren. Het is niet meer zoals vroeger.
O.a. D66 vindt dat de huidige wet verouderd is.  En komt dus met 14 nieuwe voorstellen, meer gericht op de persoonlijke wensen van tegenwoordig. De voorstellen van D66 zijn slechts voorstellen en nog niet aangepast in de Wet op de Lijkbeschouwing. Tot die tijd gelden de huidige regels.

Onderstaand een overzicht de 14 voorstellen  voor de vernieuwing Wet op de Lijkbezorging:

1. As vermengen

nu: As mag niet vermengd worden alvorens asverstrooiing.
voorstel: Asvermenging wel toestaan.

2
. As meegeven

nu: As mag pas na 30 dagen worden meegegeven.
voorstel: As mag direct meegenomen worden.

3
. Niet samen

nu: 1 persoon per kist begraven of 1 persoon tegelijkertijd cremeren
.
voorstel: Samen in 1 kist begraven of meerdere personen tegelijkertijd cremeren is mogelijk.

4
. Verlenging grafrechten

nu: Na 10 jaar grafrust, verlengen van grafrecht vanaf 5 jaar tot 20 jaar
.
voorstel: Na 10 jaar grafrust, flexibel verlengen van grafrecht, van 2 tot 20 jaar.

5. Uitvaarttermijn

nu: Termijn van de uitvaart: 6 werkdagen
.
voorstel: Termijn van de uitvaart: 8 werkdagen.

6
. Natuurbegraven

nu: Niet (voldoende) beschreven.
voorstel: Natuurbegraven en regels opnemen in de wet.

7. Nieuwe technologieën

nu: Alleen begraven, cremeren en overboord zetten toegestaan. Evenals ontleding (ter beschikkingstellen van de wetenschap). Dit is ook toegestaan.
voorstel: Beoordelingskader voor nieuwe technologieën van lijkbezorging. Denk hierbij aan o.a. resomeren, cryomeren en composteren.

8. 36-uurs regel

nu: Cremeren of begraven pas na 36 uur
.
voorstel: Cremeren of begraven al na 20 uur.

9
. Het woord “lijk”

nu: in gemeentelijke formulieren en in de wet  staat vaak het woord “lijk”
.
voorstel: Het woord “lijk” vervangen door “het lichaam van de overledene”.

10
. Niet opgehaalde asbussen

nu: Geen duidelijke regeling voor de asbus die niet wordt opgehaald door nabestaanden.
voorstel: Wel een duidelijke regeling maken. Wat gebeurt  er met de asbus  indien deze niet wordt opgehaald.

11
a Registratie gegevens overledenen

nu: Registratie van gegevens overledenen begraafplaats verschilt van crematorium.
voorstel: Dezelfde regels voor het registeren van gegevens overledenen. Zowel bij crematoria als bij begraafplaatsen.

11b Het verlof

nu: Gemeente geeft verlof tot begraven of verlof tot cremeren af
.
voorstel: Voortaan 1 verlof tot begraven of cremeren. Indien cremeren van Justitie (nog) niet is toegestaan komt dan hiervoor een apart verlof tot alleen begraven.

12
. Biologisch afbreekbaar bij begraven

nu: De wet en regelgeving beschrijft: Een omhulsel voor begraving mag alleen indien deze is vervaardigd van biologisch afbreekbare materialen. En het omhulsel mag het  doel  van begraving, ontbinding van het lichaam, niet belemmeren.
voorstel: Wettekst duidelijker omschrijven o.a. mbt afbreektijd. Ook beschrijven wat biologisch afbreken inhoudt.

13
. Controle

nu: Niet (duidelijk) beschreven in de huidige wet- en regelgeving.
voorstel: Meer controle op naleving van de wet (o.a. voor begraafplaatsen en crematoria).

14
. Andere culturen

Als laatste:
nu: niet aanwezig in de wet- en regelgeving.
voorstel: Een handleiding om rekening te houden met verschillende culturen in onze samenleving.

Terug naar het overzicht Wet En Recht In de Uitvaart