Thema: Recht en wet in de uitvaart

Wetswijziging registratie levenloos geboren kind

Wetswijziging vanaf 4 februari 2019:

Vanaf maandag 4 februari 2019 kunnen ouders een verzoek indienen om hun levenloos geboren kind in de Basisregistratie personen op te nemen. Hiermee is gehoor gegeven aan een petitie van ouders die het als een groot emotioneel gemis zien en als feitelijk onjuist ervaren, dat hun levenloos geboren kind niet in het BRP voorkomt.

De registratie

Met deze registratie wordt het levenloos geboren kind zichtbaar voor de ouders via MijnOverheid.nl en op een uittreksel van de BRP. Alleen de ambtenaar van de Burgerlijke Stand heeft inzage in deze registratie. Andere overheidsinstanties ontvangen geen gegevens over een levenloos geboren kind. Voorheen sprak men over een levenloos geboren kind na een zwangerschap van 24 weken. Opmerkelijk is dat voor een verzoek tot registratie de duur van de zwangerschap niet relevant is.

Voorwaarden voor verzoek tot registratie

• Alleen de ouders zelf mogen het verzoek tot registratie doen;
• Alleen mogelijk voor jezelf, dus niet namens je partner;
• Datum geboorte en de duur van zwangerschap zijn niet relevant;
• Overleggen van akte van geboorte (levenloos) van de burgerlijke stand;
• Alleen mogelijk als de ouder op het moment van de geboorte in Nederland woonde en stond ingeschreven in de BRP.

Bron en meer info:
Rijksoverheid
Stille Levens/Kenniscentrum Babysterfte

Veelgestelde vraag:

Valt het levenloos geboren kind ook onder de Wet van de Lijkbezorging?
Ja en nee:

Ja, de Wet op de Lijkbezorging is wel van toepassing bij:
• een levenloos geboren kind uit een zwangerschap langer dan 24 weken;
• een geboren kind uit een zwangerschap van korter dan 24 weken dat meer dan 24 uur heeft geleefd. Dit betekent dat er verlof nodig is voor cremeren of begraven.

Nee, de Wet op de Lijkbezorging is niet van toepassing bij:
• een levenloos geboren kind uit een zwangerschap korter dan 24 weken. Dit betekent dat er geen verlof van de gemeente nodig is voor cremeren of begraven.

Terug naar het overzicht Recht en Wet in de uitvaart