Thema: Ondernemerschap

ZZP, VOF of BV, wat is handig ?

Het lijkt mooi, een BV als ZZP’er, maar wat is handig en financieel het meest voordelig.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld aansprakelijkheid en het belastingvoordeel van een BV bij winsten. Hoewel het met die aansprakelijkheid lang niet altijd voordeel geeft.

BV fiscaal aantrekkelijk bij hoge winst

Het omslagpunt waarop een BV fiscaal aantrekkelijker is dan een eenmanszaak ligt rond de € 150.000, – (winst na aftrek van kosten). Besef dat een aantal belastingvoordelen die een eenmanszaak vervalt bij een BV. Bijvoorbeeld de MKB-winstvrijstelling en ondernemersaftrek.
Bij lagere bedragen dan een winst van € 150.000,- kan een BV een optie zijn in verband met aansprakelijkheid en loskoppeling van privévermogen. Er spelen dan andere motieven bij de keuze tussen een eenmanszaak en een BV dan alleen het betalen van een lagere belasting. Bijvoorbeeld de juridische (en daarmee financiële) risico´s. Als de gevaren groot zijn dan kan dit een reden zijn om voor een BV te kiezen om aansprakelijkheidsrisico´s te vermijden.

 Voor het overige wordt uw BV gewoon gezien als een onderneming en persoonlijk bent u in dienst van de BV. De BV dient loonbelasting in te houden en premies af te dragen, het lijkt dus sterk op het loondienstverband wat u waarschijnlijk vroeger had. Maar, bent u zelf directeur-grootaandeelhouder van de BV, dan bent u niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dat geldt doorgaans ook voor meewerkende familieleden.

Eenmanszaak (ZZP) in plaats van BV.

Privépersonen (lees ZZP’ers) hebben een fiscale vrijstelling voor de eerste 14% MKB-winstvrijstelling, zelfstandigenaftrek en ga zo maar door. Handige mensen met een BV die denken zichzelf een bijzonder laag salaris uit te keren en daarmee de belastingen en premies te kunnen ontlopen worden door de belasting snel ontmaskerd als “windhappers”. De Belastingdienst slaat u aan voor een “gebruikelijk” salaris en handelt daar naar. Over dit gebruikelijk loon moet de BV dan loonbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet inhouden.
Bron: ZZP-Nederland.nl
Meer over ondernemerschap in de uitvaart